Cortina duche MOTALA 150x200 sortido

SKU: 56278001